Hjem

Lederkompetencer

 

Få et realistisk billede af din udvikling af lederkompetencer i praksis

 

 1. Fastlæg din vision om lederkompetencer i fremtiden.
 2. Fastlæg virksomhedens kompetencebehov.
 3. Foretag en sammenligning
 4. Planlæg din læringsadfærd og karrierebeslutninger

 

Download app'en ”Lederkompetencer” fra enten Google Play eller App Store (gratis)

 

Sammenligning og planlægning af din udvikling får du råd og vejledning til i guiden ”Lederkompetencer i praksis”, som vi har udarbejdet, for at forklare konceptet, og hvordan dine resultater kan tolkes.

 

Guiden ”Lederkompetencer i praksis” kan fx købes via Arnold Busck.

 

 

Træn dine lederkompetencer

 

Træn dine kompetencer ved at forholde dig til de 3-4 ledelsesudfordringer du kan downloade om hver lederkompetence. For at give inspiration til refleksion over dine egne lederkompetencer, kan du yderligere downloade refleksioner til hver enkelt ledelsesudfordring

 

 1. Mit syn på styring
 2. Min adfærd som leder
 3. Mit syn på udvikling
 4. Min tilgang til ledelse
 5. Min mundtlige kommunikation
 6. Mit syn på selvledelse
 7. Min holdning til konflikter
 8. Min holdning til egen udvikling

 

Ledelsesudfordringerne og refleksionerne er udformet så de dels bringer modeller og teorier fra Ledelse i praksis i spil i forhold til en hverdag som leder, dels så de kan ses som en hjælp til udvikling af dine egne lederkompetencer.

 

Læringsportalen for Ledelse i praksis

 

Læringsportalen er skabt med det formål, at anvende viden fra faget Ledelse i praksis til at udvikle dine lederkompetencer i praksis.

 

Du kan her finde materialer til selvstudie og refleksion over din egen udvikling af kompetencer:

 • Ledelsesudfordringer og refleksioner indenfor otte kompetenceområder
 • Afklaring og udvikling af Lederkompetencer i praksis via app´en ”Lederkompetencer” i App Store eller Google Play
 • Link til videoklip om udvalgte teorier og modeller

 

For underviserne i faget giver læringsportalen mulighed for, at inddrage eksempler på hverdagens udfordringer, der kan relateres til de studerendes egen udvikling af lederkompetencer.

 

Trojka Ekstra

 

I forbindelse med lærebogen Ledelse i praksis 4. udgave er der udviklet en app, hvor du kan

 

1. Teste din egen profil i forhold til

 • lederroller
 • lederopgaver
 • dit fokus som leder
 • dine læringspræferencer

2. Læse artikler om fortolkning af hver enkelt test

3. Teste din viden for hvert kapitel i bogen

 

Trojka Ekstra udvides løbende med nye tests og artikler.

 

Du kan læse mere om Trojka Ekstra her.

Her finder du

 • Udfordringer af dine lederkompetencer
 • Mulige løsninger til refleksion
 • Afklaring af din vision om Lederkompetencer i praksis
 • Udvikling og læring af lederkompetencer
 • Link til videoklip om udvalgte teorier og modeller

 

Læringsportalen

 

Giver dig ny inspiration til egen udvikling og læring

Video

 

Vi har samlet et udvalg af videoklip, hvor udvalgte teorier og modeller præsenteres, så du kan repetere og fremme din læring.

 

Udvikling af leder-kompetencer

 

Her er links til download af app til mobil

 

App – Trojka Ekstra - Google Play App Store

App – Lederkompetencer Google Play  App Store

 

Begge apps er gratis

Få et års medlemskab af IFLI gratis


Som studerende på Ledelse i praksis tilbyder IFLI, at du kan få et års gratis medlemskab.


Institut for Ledelse og Innovation er en medlemsdrevet forening med det formål at skabe praksisviden om ledelse. IFLI er en non-profit organisation, der er uafhængig af politiske og kommercielle interesser. (www.ifli.dk)


IFLI skaber og udbreder praksisviden om ledelse. Som medlem af IFLI får du adgang til MasterClasses, ”Middag med mening”, hvor ledelsespraksis løbende udvikles i forhold til aktuelle emner. IFLI medlemmer skriver og udgiver løbende artikler om lederpraksis. Konceptet bag ”Lederkompetencer i praksis” er udviklet i et samarbejde med IFLI.

Køb bøgerne

Ledelse i praksis og

Lederkompetencer i praksis
Ledelse i praksis


Hvis du ikke allerede har bogen Ledelse i praksis kan vi anbefale dig at købe den som et godt grundlag for forståelsen

af de tanker, der gennem tiden er udviklet om ledelse og som afsæt for dine refleksioner over, hvordan du ser dig selv

som leder i fremtiden.


Køb bogen hos Saxo


Lederkompetencer i praksis


En helt ny bog, der er udarbejdet som guide til at forstå opsætningen af voes koncept af samme navn.

Du kan læse om modeller og teorier bag vores test og få sammenhængen til ledelse i praksis.

Bogen indeholder også mulige fortolkninger af de profilanalyser og viorksomhedsrelaterede analyser, som du kan

købe vis hjemmesiden.


Bogens vigtigste kapitler handler om dine valg om kompetenceudvikling og karriere. Her har vi forsøgt at vise nogle

værktøjer, som kan være en god støtte.


Køb bogen hos Arnold Busck