Bryd barrieren

 

OM KARRIERE OG KOMPETENCER

Bryd barrieren!


Vi fortæller ofte os selv historier om, hvad der gik galt og hvad der kunne have været anderledes. På den måde risikerer vi at fokusere på en masse fortidige barrierer, så vi stivner i bevægelsen og bliver hængende i nuet. Det kalder vi for mangeltænkning.


Mangeltænkning peger mod at ville opklare forløb og finde årsager til fejl og mangler. Ressourcetænkning peger derimod i retning af fremtiden og fokuserer på at finde nye løsninger, nye relationer og skabe scenarier. Med fokus på fremtiden frigøres ny energi.


Den største barriere er ofte dig selv og den måde du arbejder på.

Hvis du er vant til at have et job, hvor du er beskæftiget ”ved skrivebordet”, så har du ofte svært ved at handle på det praktiske plan. Omvendt er der også en barriere hvis man er vant til at handle ”ude i marken”, så kan det føles forkert at sætte sig ned ved skrivebordet for at analysere og planlægge.

Hvis du vil videre med din udvikling af karriere og kompetencer bliver du nødt til at se i øjnene hvilken af de to barrierer, der kan tænkes at stå i vejen for dig, så du bevidst kan begynde at foretage både refleksioner og konkrete handlinger. Det er kun derved du opnår at sætte gang i din egen udvikling.