Det fælles tredje

 

OM KARRIERE OG KOMPETENCER

Det fælles tredje


Vi er ofte tilbøjelige til at sætte en person lig med de meninger, som vedkommende giver udtryk for. Men  relationen til en anden person er langt mere end det, der ligger i meningen i et enkelt udsagn om et sagligt indhold.


Når vi fokuserer på indholdet i en kommunikation, kaldes det at skabe et fælles tredje. Det skal forstås sådan, at man i samtalen skaber en ”fælles tredjepart” i form af det saglige indhold, som samtalen drejer sig om.


På den måde kommer man ud over det ofte modsætningsfyldte forhold mellem mig på den ene side og dig på den anden side.


Hvis vi i fællesskab skaber en ramme for det indhold, vi taler om, som ikke er hæftet op på den ene eller den anden part, kan det være med til at bevare relationerne (forholdet) mellem to parter.

Skabelsen af et fælles tredje som en tredjepart i kommunikationen betyder, at samtaleparterne gensidigt er i stand til at respektere, at de har forskellige synspunkter på det indholdsmæssige, uden at det går ud over deres indbyrdes forhold.


Den gode relation mellem parterne kan altså opretholdes, mens indholdet kan diskuteres og ses fra mange sider. Med denne adskillelse af indhold og relation følger også, at konflikter kan betragtes som en ressource for virksomheden, når blot forskellige synspunkter kan respekteres som andre mulige måder at løse det samme problem på.


At adskille indholdet fra forholdet/relationen kan være svært i praksis. Det forudsætter nemlig, at begge parter beslutter sig for at ville føje nye brikker til deres eksisterende opfattelser.


Det kræver en åben holdning, hvor vi i kommunikationen spørger ind til den andens synspunkt og anerkender, at det bestemt er muligt, at vedkommende har fået øje på en pointe, som vi ikke selv er nået frem til endnu. Modsat er det også vigtigt, at den anden part viser stor tålmodighed og anerkender, at det kan være svært at skabe en helt ny mening eller føje noget til det eksisterende.


Refleksion

Min arbejdsmæssige kommunikation

Tænk på en arbejdsmæssig kommunikation.

Prøv at gøre dig selv bevidst om følgende tre tilgange til at forstå en kommunikation:

  • Hvad er det, der gør, at du er tilbøjelig til at basere din forståelse på, hvad din samtalepartner ”plejer at mene”?
  • Hvordan bærer du dig ad, når du gør dig umage for at komme ”om bag ved” personen for at forstå vedkommendes standpunkter?
  • Hvordan søger du at skabe en fælles forståelse af, hvad det egentlig er, I taler sammen om?
  •  


Du kan downloade app´en Lederkompetencer fra både Google Play og App Store og teste din jobtilfredshed og de sociale aspekter ved dit job. Eller du kan finde de mange test på din pc http://nice2ask.dk/iframe/