Karriere - Job og liv

Karriere - Job og liv

Karriere – job og liv

Når vi taler om karriere i det daglige, opfatter vi ofte karriere som et valg: Enten går man ind for at skabe en karriere, eller også fokuserer man på at få et godt og rigt liv.


Vi burde i højere grad kunne se vores arbejdsliv og vores liv i øvrigt som to alen ud af samme stykke – som to ting, der hænger sammen og understøtter hinanden, så begge dele giver os gode og rige oplevelser.


Mange af os har i løbet af de sidste par år smagt på de muligheder, der ligger i at kunne kombinere jobbet med livet i hjemmet.


Den fleksibilitet, der ligger i det, ses af mange som en stor gevinst. Det at kunne bevæge sig mellem på den ene side at få motion, løse opgaver i hjemmet, hente børn, og på den anden side at strække løsningen af arbejdsopgaver ud over døgnets timer.


Der har også vist sig udfordringer ved at skulle undvære mødet med kollegerne og savne samspillet i at være sammen med kunder eller borgere.


Erfaringerne er mange og meget forskellige, men i alle tilfælde giver det mulighed for at gentænke, om den kombination du har i øjeblikket, er det du ønsker både nu og i fremtiden.


Tegn to cirkler, som vist på figuren. Cirklen til venstre må du selv udfylde med de ønsker, der vejer tungest for dig. Tag dig god tid – vi har givet nogle stikord til inspiration, men det kræver lidt eftertænksomhed at udfylde cirklen.


Cirklen til højre rummer også nogle stikord til inspiration om dine jobønsker. Her er det vigtigt, at du tænker 2-3 år ud i fremtiden – eller gerne længere endnu.


I overlappet mellem de to cirkler har vi angivet fire eksempler på mål for din karriere, der også er ment som inspiration – men her kan vi hjælpe dig på vej i dine overvejelser.


Du kan downloade app´en Lederkompetencer fra både Google Play og App Store og teste hvordan karrieretyperne passer ind i dine ønsker.


Du vil opleve, at karrieremodellen1 vil give dig en mulighed for at prioritere mellem forskellige karrieretyper. I praksis vil dine valg ofte betyde, at flere karrieretyper fletter sig sammen.Du kan læse mere om app´en på denne hjemmeside og få inspiration af artiklerne eller du kan læse bogen Karriere og kompetencer.


1 Karrieremodellen blev udviklet i USA i 1970'erne og 80'erne af Professor Michael J Driver og Dr. Kenneth R. Brosseau ved University of Southern California. Senere videreudviklet og tilpasset europæiske forhold af bl.a. Rikard Larsson og Katarina Kling ved Lunds Unversitet og Malmö Högskola.