Kompetencer og ledelsesrum

Kompetencer og ledelserum

Kompetencer og ledelsesrum

Som trin 2 må du gøre dig klart, hvordan du vægter de forskellige lederkompetencer og skaber de ledelsesrum, hvor du bedst finder den udvikling, du ønsker.

Den anden side af mønten er at kunne vurdere de behov for lederkompetencer, som virksomheden har i fremtiden. Der er altså tale om at kunne holde dine egne ønsker om ledelsesrum op mod virksomhedens ønsker om lederkompetencer.

Et ledelsesrum er udtryk for den dynamik, der opstår, når du sætter processer i gang, modsat de mere statiske begreber om hvilke kompetencer og hvilket handleberedskab du besidder.

Dynamikken i et ledelsesrum betyder, at du ikke kan følge en bestemt drejebog, der hører til en bestemt lederkompetence. Vi kan ikke koble lederkompetencerne til bestemte ledelsesrum eller til løsning af bestemte opgaver.

I bogen ”karriere og kompetencer” og i den tilhørende app (Lederkompetencer) sætter vi fokus på processen – altså kompetenceudviklingen. Vi fokuserer på, hvilke ledelsesrum du ønsker at danne i forbindelse med at løse opgaver, funktioner eller situationer.

Det er dine vurderinger der tæller. Det er din vurdering af dine egne ønsker på den ene side og din vurdering af, hvordan du ser virksomhedens ønsker om lederkompetencer i fremtiden på den anden side.

Det er disse to vurderinger, vi sætter op mod hinanden, så du kan få øje på dine udviklingsmuligheder.