Ny i jobbet

 

MULIGHED FOR VEJLEDNING

Ny i jobbet


Hvis du er ny medarbejder koordinator eller leder, så bør du overveje hvordan du griber de første dage på jobbet an.


Som mennesker har vi det med at bevare de første indtryk af nye mennesker vi møder i lang tid. Vi har nemlig behov for at kunne skabe mønstre omkring os, og det gælder også når vi taler om at kunne skabe relationer til andre.


Vi har samlet nogle gode råd, du kan tage bestik af, når du starter i et nyt job som medarbejder, koordinator eller leder


  1. Anerkend andres viden, værd og erfaringer. Hvis du viser en velafbalanceret beskedenhed fra starten vil det signalere at du har respekt for andre. Det skaber grundlag for at opbygge tillid og relationer.

  2. Sæt fokus på opgaven. Det vil være naturligt hvis du har ambitioner om at udvikle dig i dit nye job, men start med at sætte fokus på, hvordan du bedst løser de opgaver, du bliver sat overfor. Hvis du er for selvfokuserende vil det skabe modstand blandt dine kolleger.

  3. Stik fingeren i jorden. Det er vigtigt, at du viser viljen til at ville afkode og forstå den adfærd og de erfaringer, dine nye kolleger har opbygget gennem mange år. Det gør det lettere at blive accepteret som ”en af vores.”

  4. Vis interesse for andre. Spørg ind til dine kollegers faglighed, deres opgaver, erfaringer og tanker omkring problemløsning. Hvis du viser respekt for andre og anerkender deres viden, kan du være koordinator eller leder for alle aldersgrupper.

  5. Inddrag medarbejdere og kolleger. Det er altid tillokkende at vise man har styr på sagerne, men som ny medarbejder, koordinator eller leder vil det være klogt at være mere ydmyg og inddrage andre i dine løsningsforslag. Det giver respekt og tillid.

  6. Del din tid ligeligt. Sørg for at du som ny koordinator eller leder deler din tid så ligeligt som muligt mellem dine nye kolleger og medarbejdere. Det er vigtigt, at du ikke favoriserer eller fremhæver nogle frem for andre. Det er bedre at vise tillid og bede andre om at præsentere deres løsninger.

  7. Kend dine egne værdier. Fra en større undersøgelse af unge koordinatorer og ledere ses en tendens til at de unge, der er lykkedes i deres første lederjob, allerede inden jobstart, har gjort sig tanker om deres egne værdier og kommende lederstil.

  8. Stå ved din egen rolle. Vær bevidst om din egen rolle og sørg for at have klarhed over dine mål og dit eget mandat som koordinator eller leder. Den selvindsigt vil give dig rygstød til at kunne vende udfordringer til muligheder. Når du arbejder ud fra dine egne styrker opnår du gennemslagskraft.

  9. Styrk fællesskabet. Vis interesse for dine kolleger og medarbejdere og sørg for at alle bliver set og hørt i hverdagen. Vær aktiv og spørg ind til tanker og oplevelser. Inddrag alle i at skabe et fælles grundlag for at løse hverdagens opgaver.


Der er ikke nogen nem løsning på at få succes i det nye job, men som det fremgår af punkterne ovenfor, så kommer du længst ved at vise en vis ydmyghed overfor de eksisterende normer og erfaringer, dele din tid så ligeligt som muligt mellem dine kolleger og kende dit eget værd, dine mål og ønsker for, hvordan du ser din ledelse kan udfolde sig.


Du kan downloade app´en Lederkompetencer fra både Google Play,  App Store eller finde de mange test på http://nice2ask.dk/iframe/


Her kan du fx teste din jobtilfredshed, de sociale aspekter ved jobbet eller se hvordan karrieretyperne passer ind i dine ønsker.


Du vil opleve, at karrieremodellen1 vil give dig en mulighed for at prioritere mellem forskellige karrieretyper. I praksis vil dine valg ofte betyde, at flere karrieretyper fletter sig sammen. 


 

Du kan læse mere om app´en på denne hjemmeside og få inspiration af artiklerne eller du kan læse bogen Karriere og kompetencer.

 


1 Karrieremodellen blev udviklet i USA i 1970'erne og 80'erne af Professor Michael J Driver og Dr. Kenneth R. Brosseau ved University of Southern California. Senere videreudviklet og tilpasset europæiske forhold af bl.a. Rikard Larsson og Katarina Kling ved Lunds Unversitet og Malmö Högskola.

 


 

Karrieretype

Beskrivelse

Ekspert

Vil specialisere sig og har fokus på fordybelse

Lineær

Planlægger karriere og vil opad i organisationen

Spiral

Skifter til beslægtede områder for at udvide sin viden

Periodisk

Skifter hyppigt for at opnå fornyelse og frihed