Om Karriere og kompetencer

 

OM KARRIERE OG KOMPETENCER

Karriere og kompetencer


Konceptet ”Karriere og kompetencer” består af tre dele:

  1. Bogen ”Karriere og kompetencer”
  2. App´en ”Lederkompetencer”, der kan downloades gratis fra Appstore og Google Play
  3. Vejledning til dine refleksioner af erfaren leder fra IFLI (ifli.dk )


Det står dig naturligvis frit for, hvilke dele af konceptet du vil anvende og i hvilken rækkefølge.


Konceptet drejer sig om udvikling af ledelse. Om at DU skal kunne udvikle dine kompetencer som inbetweener og leder.


Vi vender ofte blikket bagud og får øje på en masse fortidige barrierer, der har været i vejen for udviklingen. Vi stivner i bevægelsen og bliver hængende i nuet. Det kalder vi mangeltænkning.


I stedet må vi rette blikket fremad, og skabe nye konkrete scenarier. Det frigør ny energi. Det kalder vi ressourcetænkning.


Når vi i denne bog taler om udvikling af lederkompetencer, så vil der naturligt være fokus på begge perspektiver. Fokus på fortidens fejl og mangler fører ofte til en form for reparation og udbedring af kompetencer, i stedet for til egentlig udvikling af nye. Fokus på ressourcer og nye scenarier skaber derimod afsæt for at udvikle nye kompetencer.


At turde tænke anderledes er et spørgsmål om at være modig. Det at bryde mangeltænkningens hjul, turde bryde den sociale tryghed og tage skridtet i retning mod udvikling, er det første og vigtigste skridt på din vej mod lederudvikling. Du må finde ud af i hvor høj grad du besidder parathed til at ville udvikle dig selv (kapitel 2).


Som trin 1 må du starte med at skabe scenarier for, hvordan din karriere har set ud indtil nu, og gøre dig tanker om, hvordan du ønsker at skabe din videre vej i arbejdslivet (kapitel 3).


Som trin 2 må du gøre dig klart, hvordan du vægter de forskellige lederkompetencer, og skaber de ledelsesrum, hvor du finder den ønskede form for udvikling.

Her er der også en anden side af mønten. Nemlig at kunne vurdere de behov for lederkompetencer, som virksomheden har i fremtiden. Der er altså tale om at kunne holde dine egne ønsker om ledelsesrum op mod virksomhedens ønsker om lederkompetencer. Begge dele behandles i kapitel 4.


Download Lederkompetencer

 

Vi har udviklet en app, der kan hjælpe dig med at afklare

 

Dit udgangspunkt:

       Min parathed i forhold til udvikling (kapitel 2)

Karriere og kompetencer:

1.    Mine ønsker om karrieretype (kapitel 3)

2.    Mine ønsker om kompetencer og ledelsesrum – sammenholdt med din vurdering af

       virksomhedens kompetencebehov (kapitel 4)

 

Du finder den gratis app både på Google Play og App Store

 

 

Når du har afklaret scenariet om dit kommende ledelsesrum kan du begynde det tredje trin: Hvad gør jeg nu? Her er der ofte tale om selvudvikling – altså, at det er op til dig selv at skabe de rammer, der kan hjælpe dig med at udvikle dine lederkompetencer og skabe de ledelsesrum, som du finder mest udviklende (kapitel 5).

Endelig er du tæt på målstregen når du i trin fire skal omsætte din lederudvikling til handlinger i hverdagen. Her skal du være opmærksom på, hvordan din læring finder sted i hverdagen, og hvordan du løbende kan reflektere over dine egne handlinger set i forhold til de ledelsesrum, du ønsker at skabe (kapitel 6).

Endelig har vi på denne hjemmeside uploaded ledelsesudfordringer, der sætter dine refleksioner om lederkompetencer i gang. Der er tale om situationer fra hverdagen, hvor du kan sætte dig selv og dine kompetencer i spil.