Work-life-balance

 

OM KARRIERE OG KOMPETENCER

Work-life-balance


Når vi taler om arbejdsliv og familie/fritidsliv, så opfattes balance ofte som det at have arbejdstiden for sig og tid til familie og fritid for sig. Det er den klassiske adskillelse med 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers søvn (8-8-8-model).


Fordelen er, at man kan fokusere 100% på arbejdet i de timer man er på job og glemme alt om det, når man forlader jobbet. Så kan man fokusere 100% på familie og fritid. Det er en model, der passer med et familiemønster, hvor familien arbejder og holder fri på samme tid.


Vi lever livet på mange forskellige måder, og ønsker at kunne kombinere arbejdslivet med vores privatliv, så vi føler vi får mest muligt ud af begge dele. Her er balancepunkterne meget individuelle.


I dag er der mange familieformer. Nogle er soloforældre med et eller flere børn. Andre er blevet skilt og har børnene boende hver anden uge. Atter andre er blevet gift igen, så begge parter har børn fra tidligere ægteskaber, der på skift bor hos dem. Hvis der er fælles børn vil det igen give et helt andet familiemønster.


I Danmark er der 37 versioner af børnefamilier (livsstil.tv2.dk) – det giver mange forskellige balancepunkter mellem arbejde og privatliv.


Helt basalt skelner man mellem to former for balance, den ene kaldes separator og lægger vægt på adskillelse mellem job og privatliv (8-8-8-model). Den anden form kaldes integrator. Her fletter arbejdsliv og privatliv sig ind i hinanden og åbner mulighed for at opnå forskellige former for fleksibilitet.


Er du separator eller integrator?


Vi har udarbejdet en kort test, der kan give dig et fingerpeg om, hvordan du foretrækker at opnå balance mellem arbejdsliv og privatliv1.Når du tager testen vil du opdage, at du højst sandsynligt vil vise tegn på at være både separator og integrator.  Men vægtningen af de to kan hjælpe dig med at få øje på, hvilke typer job der vil passe bedst ind i dine ønsker om at opnå balance i livet.


I en undersøgelse fra 2019 med 4.800 deltagere viser det sig, at de mennesker, der oplever at have en god balance mellem arbejde og privatliv også har fleksibilitet i jobbet og høj jobtilfredshed2.


Er du tilfreds med jobbet?


Din jobtilfredshed hænger i høj grad sammen med dit forhold til arbejdstider og -sted samt tilgængelighed og jobbets indflydelse på privatlivet.


 Vi har også her udarbejdet en kort test, hvor du kan få indtryk af din egen jobtilfredshed.


Du kan downloade app´en Lederkompetencer fra både Google Play og App Store. Her kan du også teste hvilke karrieretyper, der passer ind i dine ønsker.


I praksis vil dine valg ofte betyde, at flere karrieretyper fletter sig sammen.


Du kan læse mere om app´en på denne hjemmeside og få inspiration af artiklerne eller du kan læse bogen Karriere og kompetencer.


1 Ellen Ernst Kossek & Brenda Lautsch, CEO of Me, Pearson Education, 2011.

2https://dm.dk/politik-og-presse/analyser/derfor-er-work-life-balance-saa-vigtigt


Relationer

Mentalt pres

De to roller

Separator
(8-8-8 model)

Job for sig og sociale relationer for sig

Adskillelsen giver mindre stress

Konflikt mellem rollen på job og som privat

Integrator (Sammenfletning)

Grænserne mellem job og privatliv bliver uklare

Svært at koble sig fra jobbet

De to roller kan berige hinanden

Arbejdstid

Arbejdssted

Tilgængelighed

Jobbets indflydelse på privatlivet

Jeg kan selv placere min arbejdstid

Jeg kan selv bestemme arbejdssted, fx. hjemmearbejde

Min tilgængelighed udenfor normal arbejdstid

Når jeg har en god dag på jobbet smitter det af på privatlivet

Karrieretype

Beskrivelse

Ekspert

Vil specialisere sig og har fokus på fordybelse

Lineær

Planlægger karriere og vil opad i organisationen

Spiral

Skifter til beslægtede områder for at udvide sin viden

Periodisk

Skifter hyppigt for at opnå fornyelse og frihed