Din vurdering af virksomhedens kompetencebehov

 

DIN VURDERING AF VIRKSOMHEDENS KOMPETENCEBEHOV

Din vurdering af virksomhedens kompetencebehov

(Spørgsmål 12-19)

 

Dernæst kan du blive mere opmærksom på hvilke krav til kompetencer, der råder i den virksomhed, hvor du er ansat. Fortsæt i app'en og give din vurdering af ”Virksomhedens kompetencebehov” ved at prioritere udsagnene for hvert spørgsmål.