Lederkompetencer i praksis

 

LEDERKOMPETENCER I PRAKSIS

Lederkompetencer i praksis

 

Som tredje trin sammenstiller denne app din vision om lederkompetencer med din vurdering af virksomhedens ønsker om kompetencer. Her kan du se ligheder og forskelle og tage stilling til, hvilken læringsadfærd du bør anlægge og tage beslutning om dine karrierevalg.


Vi har yderligere udviklet en lille bog til hjælp for dine valg om, hvilken læringsadfærd du bør anlægge og ikke mindst hjælp til at tage beslutning om dine karrierevalg. (Arnold Busck)


Du vil i bogen dels kunne finde praktiske anvisninger til at tolke dine resultater og hjælp til hvilke valg du efterfølgende kan træffe, dels finde et udvalg af udfordringer, der sætter fokus på udvikling af otte kompetenceområder, der alle er omtalt i lærebogen, men som ikke specifikt er forbundet med udvikling af dine egne kompetencer som leder.Baggrund for materialet

Det er vigtigt at fastslå, at konceptet er udviklet for at praksisgøre den viden om ledelse i praksis, som du finder i lærebogen Ledelse i Praksis, 4. udgave fra Trojka. Formålet er at fremme læring og praksisgørelse af emner, teorier og modeller fra bogen.