Mere info

HVORDAN VIRKER LEDERKOMPETENCER I PRAKSIS?

Din egen vision om lederkompetencer

Download den gratis app ”Lederkompetencer” fra enten App Store eller Google Play og udfyld dels din egen vision om lederkompetencer, dels din vurdering af virksomhedens behov for kompetencer i fremtiden.

 

Din vision om lederkompetencer

Tanken er, at du som leder først kan fastlægge dine ønsker om fremtidige kompetencer som leder. Det kan du ved at tage stilling til dine prioriteringer af otte kompetenceområder, der alle er relateret til viden du kan hente i bogen Ledelse i praksis, 4. udgave, Trojka, 2017.Din vurdering af virksomhedens kompetencebehov

Dernæst kan du blive mere opmærksom på hvilke krav til kompetencer, der råder i den virksomhed, hvor du er ansat, ved at give din vurdering af spørgsmålene om ”Virksomhedens kompetencebehov”.Lederkompetencer i praksis

Som tredje trin kan du sammenstille dine egne ønsker om kompetenceudvikling med virksomhedens behov for at se, hvor der er forskelle og sammenfald.

 

Du kan derefter træffe dine valg ud fra resultaterne på app´en og dine refleksioner over forskelle og ligheder. Vi har yderligere udviklet en lille bog til hjælp for dine valg om, hvilken læringsadfærd du bør anlægge og ikke mindst hjælp til at tage beslutning om dine karrierevalg. (xxx direkte link til Saxo)

 

Du vil i bogen dels kunne finde praktiske anvisninger til at tolke dine resultater og hjælp til hvilke valg du efterfølgende kan træffe, dels finde et udvalg af udfordringer, der sætter fokus på udvikling af otte kompetenceområder, der alle er omtalt i lærebogen, men som ikke er specifikt forbundet med udvikling af dine egne kompetencer som leder.

 

Baggrund for materialet

Det er vigtigt at fastslå, at konceptet er udviklet for at praksisgøre den viden om ledelse i praksis, som du finder i lærebogen Ledelse i praksis, 4. udgave fra Trojka. Formålet er at fremme læring og praksisgørelse af emner, teorier og modeller fra bogen.