Om faget Ledelse i praksis

 

OM FAGET LEDELSE I PRAKSIS

Om faget Ledelse i praksis

I studieordningen for faget gældende fra 1. januar 2017 står der:

”Formålet med Akademiuddannelse (AU) i Ledelse er at give den uddannede en praktisk og

anvendelsesorienteret uddannelse i ledelse baseret på et teoretisk grundlag.

 

Uddannelsen skal kvalificere den uddannede til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne varetage centrale funktioner inden for ledelse på en måde, der understøtter organisationens situationsbestemte behov og strategiske målsætninger.”

 

Om de kompetencer du bør opnå som læringsudbytte står der i studieordningen:


”Den studerende…

Skal kunne deltage i det strategisk arbejde som udvikler, fortolker og formidler af mål og strategier på eget niveau

Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for le-delsesområdet

Skal kunne varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til egen praksis

Skal kunne identificere og udvikle egen ledelsespraksis

Skal kunne afdække og udvikle medarbejdernes personlige og faglige kompetencer og udviklingspotentialer ud fra virksomhedens helhed

Skal kunne anvende relevante organisationsudviklingsmetoder og i praksis aktivt kunne deltage i implementeringen af relevante forandrings- og udviklingsprocesser.”


Denne læringsportal lægger vægt på at understøtte læring og praksisgørelse af disse kompetencer med fokus på læring og udvikling af dine egne lederkompetencer i praksis.