Om leder-kompetencer

 

OM LEDERKOMPETENCER

Om Lederkompetencer i praksis

Vi opfatter lederkompetencer som generelle i den forstand, at de ikke er afhængige af de opgaver, der skal løses, og heller ikke er afhængige af, indenfor hvilken branche eller hvilket fagområde lederkompetencerne udfolder sig.

Med andre ord lederkompetencer, der kan udvikles og anvendes i en lang række virksomheder og offentlige institutioner og som har at gøre med at være leder i al bred almindelighed.

 

Det er inden for dette felt faget Ledelse i praksis befinder sig. Faget rummer implicit otte kompetenceområder, der behandles i følgende kapitler i 4. udgave af bogen Ledelse i praksis fra Trojka:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialerne på denne læringsportal tager udgangspunkt i udvikling af disse otte lederkompetencer.

 

Din egen vision om udvikling af lederkompetencer

Du kan teste dine egne ønsker om udvikling af disse kompetencer og sætte dine ønske op mod din vurdering af virksomhedens krav til kompetencer ved at downloade app'en ”Lederkompetencer” fra enten Google Play eller App Store.

 

Træn dine lederkompetencer

Du kan downloade 3-4 ledelsesudfordringer til hvert af de otte kompetenceområder og bruge dem som udgangspunkt for refleksioner over din egen ledelse og udvikling af lederkompetencer.

 

Du kan yderligere downloade vores tilhørende refleksioner for hver ledelsesudfordring, så du kan bruge dem som inspiration til dine egne overvejelser.

 

Træn brugen af modeller og teorier fra Ledelse i praksis

Ledelsesudfordringerne og refleksionerne er udformet så de dels bringer modeller og teorier fra Ledelse i praksis i spil i forhold til en hverdag som leder, dels så de kan ses som en hjælp til udvikling af dine egne lederkompetencer.

 

Du kan supplere din viden om egen profil ved at downloade Trojka Ekstra app, udfylde en eller flere profiltest, og lade resultaterne herfra indgå i dine overvejelser om fremtidige kompetencer.

 

Det er vigtigt at fastslå, at læringsportalen er udviklet for at praksisgøre den viden om ledelse i praksis, som du finder i lærebogskonceptet Ledelse i praksis, 4. udgave fra Trojka. Formålet er at fremme læring og praksisgørelse af emner, teorier og modeller fra bogen.