Udfordringer

 

UDFORDRINGER OG REFLEKSIONER

Udfordringer og refleksioner

 

Vi har udformet ledelsesudfordringer og refleksioner til de otte lederkompetencer, der alle relaterer til både modeller og teorier i bogen Ledelse i Praksis, 5. udgave, samtidig med at der er fokus på udvikling af egne lederkompetencer.


  1. Refleksion over egen ledelse
  2. Adfærd som leder
  3. Syn på udvikling
  4. Tilgang til ledelse
  5. Mundtlig kommunikation
  6. Syn på selvledelse
  7. Holdning til konflikter
  8. Holdning til egen udvikling


De otte lederkompetencer, kan ikke siges at optræde i bestemte ledelsesrum eller i forbindelse med løsning af bestemte opgaver. Det er eksplicit viden udtrykt ved teorier og modeller. De er generelle og gælder for alle former for ledelse og kan forme sig forskelligt afhængig af hvilke opgaver, der skal løses og i hvilke sammenhænge.


Dermed ligger hemmeligheden i processen med at skabe kompetenceudvikling ikke i sig selv i en given kombination af de otte kompetencer.


For at få et helt billede, må vi have den tavse viden med i billedet. Den tavse viden er tanker og adfærd, der bygger på egne refleksioner. Den tavse viden er tæt forbundet med den måde hvorpå vi opfatter os selv og andre som mennesker.


Udfordringerne kan hjælpe dig med at fokusere på daglige situationer og reflektere over hvordan du selv ville gribe det an. Dermed også hvilke kompetencer du har behov for at styrke.