Leder eller inbetweener?

 

LEDER ELLER INBETWEENER?

Leder eller inbetweener?


Som inbetweener er du fx teamkoordfinator, faglig koordinator eller projektleder.


Når man visualiserer ledelse på en skala fra ikke-leder til leder bliver det klart, at som midlertidig leder eller koordinator står mellem en lederposition og en medarbejderposition.


En af fordelene er, at man her kun skal fokusere på opgaverne, men samtidig er den store ulempe, at man ikke har den form for magt, der ligger i at kunne belønne eller afskedige, sådan som den formelle leder kan.
En inbetweener må finde sine styrker og kende sine mål med den opgave at være midlertidig leder eller koordinator. Det er det bedste afsæt for at kunne motivere og engagere sine kolleger til at udføre de opgaver, der er mere eller mindre klart formulerede.


Her er der behov for udvikling af en form for ledelse, der ikke baserer sig på den formelle magt, men en form for magt, hvor en klar kommunikation og dialog danner baggrund for en fælles meningsdannelse. Det kan være et udfordrende job, der kræver at man er bevidst om sine egne holdninger. Derfor ser vi som udgangspunkt på, hvordan du vurderer din egen parathed til udvikling.


I denne bog er fokus først og fremmest på inbetweenere og på ledere, der er nye i jobbet eller som ønsker at få et klarere blik på deres egne ønsker og på hvordan de selv kan være med til at forme de ledelsesrum, som de foretrækker.